Eksperci

Eksperci

 • prof. Ryszard Legutko - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • ks. prof. Waldemar Cisło - dyrektor Stowarzyszenia Papieskiego „Pomoc Kościołowi w Potrzebie"
 • o. Andrzej Halemba - Sekretarz Komisji Misyjnej Episkopatu Polski
 • ks. prof. Piotr Mazurkiewicz - Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE (2008-2012)
 • Jan Figel – Specjalny przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. wolności religii i wyznania poza UE
 • Tamas Török – Szef biura ds. prześladowanych chrześcijan w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier
 • Vilija Aleknaitė-Abramikienė – Posłanka Sejmu Republiki Litewskiej, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE
 • dr Roger Kiska – Christian Legal Centre
 • Ellen Kryger Fantini – Dyrektor Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe
 • J.E. Issam John Darwish – Arcybiskup Zahlen, Liban
 • Jakub Bałtroszewicz - Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US
 • dr Amal Marogy - Aradin Charitable Trust
 • Ewelina Ochab - author of the book “Never Again: Legal Responses to a Broken Promise in the Middle East.”