Ryszard Antoni Legutko

Ryszard Antoni Legutko

Urodzony 24 grudnia 1949 w Krakowie – polski naukowiec i polityk, profesor filozofii, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, tłumacz i komentator dzieł Platona, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji, przez trzy miesiące w 2007 minister edukacji narodowej, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji.

 • Ukończył studia z zakresu filologii angielskiej w 1973 i z zakresu filozofii w 1976 na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • W 1991 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy habilitacyjnej: Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona), w 1998 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 2003 objął stanowisko profesora zwyczajnego.
 • Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w filozofii politycznej i społecznej, filozofii starożytnej oraz historii filozofii.
 • W latach 80. redagował w Krakowie podziemne czasopismo "Arka".
 • Do października 2005 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej, którego w 1992 był współzałożycielem.
 • Publikuje m.in. w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Polskiej", "Gazecie Polskiej Codziennie", "W Sieci", "Do Rzeczy", "Naszym Dzienniku" i angielskim "Critical Review".
 • W latach 2005-2007 Wicemarszałek Senatu RP .
 • Zasiadał w komisji praw człowieka i praworządności.
 • Przewodniczący polsko–izraelskiej grupy parlamentarnej (2006-2007).
 • Przewodniczący Rady Fundacji Polsko–Niemieckie pojednanie (2006-2007).
 • W 2007 roku został Ministrem Edukacji Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
 • Od grudnia 2007 do kwietnia 2009 roku pełnił w Kancelarii Prezydenta RP funkcję Sekretarza Stanu odpowiedzialnego za sferę nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Przewodniczący Rady do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP.
 • Organizator seminariów Lucieńskich.
 • Członek Rad Programowych:
 • Narodowego Centrum Kultury.
 • Muzeum Historii Polski.
 • Muzeum Ziem Zachodnich.
 • Autor projektu Muzeum Kresów Wschodnich.
 • W wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku uzyskał mandat w okręgu dolnośląsko–opolskim.
 • W wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku uzyskał mandat w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

Autor ponad 20 książek oraz licznych tekstów publicystycznych w prasie krajowej i zagranicznej.

VIII Kadencja (2014-2019)

 • European Parliament resolution on situation of two Christian pastors in Sudan Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Nigerii Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa kenijskich studentów przez grupę terrorystyczną Al-Szabab Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatnich ataków i uprowadzeń dokonanych przez Daisz na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza wobec Asyryjczyków Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Państwa Islamskiego, w tym prześladowań mniejszości Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Syrii: sytuacja niektórych wspólnot znajdujących się w trudnym położeniu Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Egipcie Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii Czytaj więcej

VII Kadencja (2009-2014)

 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie niedawnych przypadków stosowania przemocy wobec chrześcijan i prześladowania ich, zwłaszcza w Maaluli (Syria) i Peszawarze (Pakistan) oraz w sprawie pastora Saeeda Abediniego (Iran) Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Egipcie Czytaj więcej
 • European Parliament resolution on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Egipcie i Syrii, zwłaszczaw odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich Czytaj więcej
 • European Parliament resolution on the situation in Indonesia: Attacks on Religious Minorities Czytaj więcej
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Indonezji Czytaj więcej